Υποδομές

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει ερευνητικές υποδομές σε δέκα (10) Περιφέρειες και σε σαράντα (40) πόλεις της Ελλάδας.

Εκτός από τα εργαστήρια, οι υποδομές της περιλαμβάνουν, πειραματικούς / πιλοτικούς αγρούς, θερμοκήπια και σταυλικές εγκαταστάσεις. Οι υποδομές στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, αλλά και με αυτοχρηματοδότηση αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται.

 • Στα Ινστιτούτα Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ), Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ) και Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) ενισχύεται ο ερευνητικός εξοπλισμός με προϋπολογισμό 1.400.000€ μέχρι το τέλος του 2023.
 • Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)-Τμήμα Γάλακτος από τον Απρίλιο του 2022 λειτουργεί το Κέντρο Ποιότητας Γάλακτος των Ιωαννίνων, μία υπερσύγχρονη μονάδα έρευνας προϋπολογισμού 1.800.000€, η οποία αξιοποιείται για την ποιοτική ανάλυση γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Τέσσερα νέα σύγχρονα εργαστήρια δημιουργήθηκαν στη Θέρμη:
  1. εργαστήριο διαχείρισης αποβλήτων και βιοδιεργασιών,
  2. εργαστήριο φυσιολογίας και θρέψης οπωροκηπευτικών και αειφόρων αγροτικών κατασκευών
  3. ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και
  4. αειφόρων Αγροτικών Κατασκευών και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων.
 • Αναβαθμίζονται ενεργειακά οκτώ (8) κτίρια στο αγρόκτημα της Θέρμης, στο κεντρικό κτίριο στη Λάρισα και στα κτίρια του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) στην Καβάλα.
premises

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145, Αθήνα
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145, Αθήνα

View more

Εργαστήριο Ελαιολάδου

Εργαστήριο Ελαιολάδου
Κάτω Τρίτος Λέσβου, Μυτιλήνη, 81100
Εργαστήριο Ελαιολάδου
Κάτω Τρίτος Λέσβου, Μυτιλήνη, 81100

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

View more

Τμήμα Ελιάς και Οπωροκηπευτικών

Τμήμα Ελιάς και Οπωροκηπευτικών
Λακωνικής 87, Καλαμάτα, 84100
Τμήμα Ελιάς και Οπωροκηπευτικών
Λακωνικής 87, Καλαμάτα, 84100

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

View more

Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας

Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας
Καστοριάς 32Α, Ηράκλειο, 71307
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας
Καστοριάς 32Α, Ηράκλειο, 71307

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

View more

Τμήμα αμπέλου

Τμήμα αμπέλου
Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής, 14123
Τμήμα αμπέλου
Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής, 14123

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

View more

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
Λεωφ. Καραμανλή167, Χανιά, 73134
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
Λεωφ. Καραμανλή167, Χανιά, 73134

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

View more

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Κουρτίδου 56-58, Αθήνα, 11145
Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Κουρτίδου 56-58, Αθήνα, 11145

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας

View more

Τμήμα Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Τμήμα Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικάς, Ιωάννινα, 45221
Τμήμα Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικάς, Ιωάννινα, 45221

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

View more

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων
Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής, 14123
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων
Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής, 14123

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

View more

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα, 11528
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα, 11528

Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων

View more

Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης & Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας

Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης & Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας
1o χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης, Καρδίτσα, 43100
Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης & Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας
1o χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης, Καρδίτσα, 43100

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

View more

Τμήμα φυτοπροστασίας

Τμήμα φυτοπροστασίας
Ν.Ε.Ο. & Λ. Αμερικής, Πάτρα, 26424
Τμήμα φυτοπροστασίας
Ν.Ε.Ο. & Λ. Αμερικής, Πάτρα, 26424

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

View more

Τμήμα φυτοπροστασίας

Τμήμα φυτοπροστασίας
Τουρούτζια & Νικολαΐδη 38334 Πεδίο Άρεως, Βόλος
Τμήμα φυτοπροστασίας
Τουρούτζια & Νικολαΐδη 38334 Πεδίο Άρεως, Βόλος

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

View more

Τμήμα εδαφοϋδατικών πόρων

Τμήμα εδαφοϋδατικών πόρων
Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335
Τμήμα εδαφοϋδατικών πόρων
Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

View more

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

View more

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών
Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335
Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών
Θεοφράστου 1, Λάρισα, 41335

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

View more

Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής

Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής
Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, 13510
Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής
Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, 13510

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

View more

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57400
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57400

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

View more

Τμήμα Εδαφολογίας

Τμήμα Εδαφολογίας
Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, Αθήνα, 14123
Τμήμα Εδαφολογίας
Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, Αθήνα, 14123

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

View more

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
Ελληνική Γεωργική Σχολή, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
Ελληνική Γεωργική Σχολή, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

View more

Τμήμα Ακροδρύων

Τμήμα Ακροδρύων
Νέο Κρίκελο, Βαρδάτες Φθιώτιδας, 35100
Τμήμα Ακροδρύων
Νέο Κρίκελο, Βαρδάτες Φθιώτιδας, 35100

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

View more

Τμήμα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων

Τμήμα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων
Σ.Σ. Ναούσης 38, Νάουσα, 59035
Τμήμα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων
Σ.Σ. Ναούσης 38, Νάουσα, 59035

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

View more

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

View more

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

View more

Τμήμα μελισσοκομίας

Τμήμα μελισσοκομίας
Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, 63200
Τμήμα μελισσοκομίας
Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, 63200

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

View more

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Παραλίμνη Γιαννιτσών, Πέλλα, 58100
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Παραλίμνη Γιαννιτσών, Πέλλα, 58100

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

View more

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Βασιλικά Θέρμης, Θεσσαλονίκη 57006
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Βασιλικά Θέρμης, Θεσσαλονίκη 57006

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

View more

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Νέα Πέραμος,  Καβάλα, Μακεδονία, T.K. 64 007, Ελλάδα 
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Νέα Πέραμος,  Καβάλα, Μακεδονία, T.K. 64 007, Ελλάδα 

Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας

View more

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων