Γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί μέλος του δικτύου «ΣΠΕΙΡΑ».

Αποσκοπεί στην εξωστρέφεια και στη διασύνδεση των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του προσωπικού τους.

Tο ΓΜΤ αποτελεί μέλος του δικτύου «ΣΠΕΙΡΑ» με συντονιστή το ΕΚΕΤΑ και άλλους συνεργαζόμενους φορείς το ΠαΜακ, το ΔιΠαΕ και το ΠΔΜ. διαχειρίζεται θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Μέσω του ΓΜΤ, κατοχυρώνονται ευρεσιτεχνίες και θα υποστηρίζεται η ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται διαδικασίες αξιολόγησης των δυνατότητων αξιοποίησης των εκροών της έρευνας στον Οργανισμό και περαιτέρω συνεργασιών με τη βιομηχανία και τους Συνεταιρισμούς.

technology transfer office
Το ΓΜΤ διαχειρίζεται θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
technology transfer office

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων