Επιστημονική υποστήριξη & αναλύσεις

Yποστηρίζει τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποστηρίζει τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και αναλύσεις από τις διαπιστευμένες-στις περισσότερες- περιπτώσεις μονάδες του.

Ενδεικτικά προσφέρονται:

  • Αναλύσεις για την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και της, σαλμονέλας, για τον προσδιορισμό περιεχομένου εδαφών-υδάτων-φυτικών ιστών-στερεών και υγρών απόβλητων, της ποιότητας ελαιολάδου και της περιεκτικότητας σε κάνναβης, σε THC, CBD και CBG, επισκοπήσεις για παρουσία εχθρών καραντίνας (έντομα, ιούς), μοριακής γονοτύπησης ζώων και φυτών, παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών αναλύσεων και παραγωγή-διάθεση σε κτηνοτρόφους εμβολίων για την πρόληψη νοσημάτων.
  • Στήριξη εταιριών στον τομέα ελέγχου της ποιότητας της ίνας του βαμβακιού με περισσότερους από 15.000 προσδιορισμούς-γνωματεύσεις ανά έτος.
  • Έλεγχος-πιστοποίηση τύπου γεωργικών μηχανών-ελκυστήρων.
  • Εγκρίσεις τύπου και μελετών για τη δημιουργία σύγχρονων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
  • Μελέτες για διαχείριση βοσκήσιμων γαιών.
scientific support