Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας

11 Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με 182 ερευνήτριες και ερευνητές

Tο ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες αποτελούν το ευρύτερο οικοσύστημα αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο διατηρητή γενετικών πόρων της χώρας, με σημασία για τα τρόφιμα και το περιβάλλον.

Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας

Agricultural Economics Research InstituteΙνστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας Έρευνα για την αγροτική οικονομία, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών, για τις βιομηχανίες γεωργικών εισροών και τροφίμων & ποτών, τους φυσικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
fisheries research instituteΙνστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Αλιευτικής ΈρευναςΔιεπιστημονική έρευνα με επίκεντρο την αλιεία, το υδάτινο περιβάλλον (παράκτια, μεταβατικά και εσωτερικά ύδατα), την αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων και τις υδατοκαλλιέργειες.
Institute of Industrial and Forage CropsΙνστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πρωτοπορία στην έρευνα για βελτιωμένες ποικιλίες και σποροπαραγωγή στα κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια, τεχνική καλλιέργειας, εδαφολογία, φυτοπροστασία, τεχνολογία και ποιότητα βάμβακος.
Institute of Plant Breeding and Genetic ResourcesΙνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων Πρωτοποριακή και Θεμελιώδης έρευνα προς όφελος ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Forest Research InstituteΙνστιτούτο Δασικών Ερευνών
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και προσφορά στην κοινωνία. Εφαρμοσμένη έρευνα στην αειφορική διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων για την παραγωγή προϊόντων και οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Soil and Water Resources InstituteΙνστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Έδαφος και Νερό: Εκεί που τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον αρχίζουν
Institute of Olive Tree, Subtropical Crops and ViticultureΙνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Έρευνα με εξειδίκευση στις εμβληματικές Μεσογειακές καλλιέργειες .
animal husbandryΙνστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Έρευνα στα παραγωγικά συστήματα των αγροτικών ζώων και μελισσών για τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών ζωικών προϊόντων, τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
animal husbandryΙνστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Έρευνα στα παραγωγικά συστήματα των αγροτικών ζώων και μελισσών για τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών ζωικών προϊόντων, τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Veterinary Research InstituteΙνστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Έρευνα που στοχεύει στην αναπαραγωγή και γενετική βελτίωση, στην υγεία και ευζωία των ζώων και στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.
Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products TechnologyΙνστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστημάτων της μεσογειακής ζώνης.
Institute of Technology of Agricultural ProductsΙνστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων Στοχευμένη έρευνα για ασφαλή, ποιοτικά, καινοτόμα και βιώσιμα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα.
image block

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων