Αποστολή & Στόχοι

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μέσα από την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα.

Πυρήνας της αποστολής των 11 ερευνητικών Ινστιτούτων της είναι η τεχνολογική ανάπτυξη, η δημιουργία και προώθηση της καινοτομίας, καθώς και η διάχυση των γνώσεων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα αποτελεί τον μεγαλύτερο στη χώρα διατηρητή γενετικών πόρων για τη γεωργία και τα τρόφιμα.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι:

  • Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας και η αντιμετώπιση προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας, που επιτυγχάνεται διεξάγοντας πολυεπιστημονική έρευνα με εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας νέες σύγχρονες παραγωγικές μεθόδους, και δημιουργώντας καινοτομία, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στοχευμένης έρευνας και καινοτομίας από τα ερευνητικά Ινστιτούτα στους τομείς της γεωργίας, τροφίμων και περιβάλλοντος.
  • Η προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων.
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής υποστήριξης και υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, μέσω των ερευνητικών μονάδων και των εργαστηρίων τους.
  • Η διάχυση της παραγόμενης γνώσης στον αγροτικό τομέα και των πορισμάτων της αγροτικής έρευνας στο σύνολο των εμπλεκόμενων στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας.
  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων μέσα από τη διασφάλιση της ποιότητας, της διαφοροποίησης και της προστασίας της ταυτότητάς τους.
technology transfer office
mission-objectives

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων