Ταυτότητα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τα 11 ερευνητικά του ινστιτούτα στηρίζει την ελληνική γεωργία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλλαγές.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Νόμος 5035/2023, ΦΕΚ A' 76/29.03.2023). Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υπάγονται 11 Ερευνητικά Ινστιτούτα.