Συνεργασίες

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων η ΓΔΑΕ συνεργάζεται με Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εθνικούς και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς με Εταιρείες και με Διεθνείς Οργανισμούς.

Ορισμένες συνεργασίες οδήγησαν στη δημιουργία εταιρικών σχημάτων όπως ΑΜΚΕ και άλλων συνεργατικών σχημάτων καινοτομίας.

collaborations

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων