Διατήρηση γενετικών πόρων

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί περισσότερους από 21.000 κωδικούς πρόσβασης φυτικών γενετικών πόρων

Διατηρεί επίσης τις συλλογές αναφοράς ποικιλιών Εθνικού Καταλόγου και πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 1.000 ποικιλίες κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, σιτηρών κηπευτικών, διαφόρων δενδρωδών και αμπέλου

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως θεματοφύλακας των φυτογενετικών πόρων της χώρας, διατηρεί στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού, στο Βαλκανικό Βοτανικό κήπο και στις συλλογές των Ινστιτούτων περισσότερους από 21.000 κωδικούς πρόσβασης φυτικών γενετικών πόρων από εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες και άγρια συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, απειλούμενων ενδημικών ελληνικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και δασικών φυτών.

Διατηρεί επίσης τις συλλογές αναφοράς ποικιλιών Εθνικού Καταλόγου και πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 1.000 ποικιλίες κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, σιτηρών κηπευτικών, διαφόρων δενδρωδών και αμπέλου.

pepper
Τέλος, στις εγκαταστάσεις των Ινστιτούτων του Οργανισμού διατηρούνται φυλές παραγωγικών ζώων (προβάτων, Χίου, Φλώρινας-Πελαγονίας, Σφακιών), μελισσών καθώς και μικροβιακοί πόροι που σχετίζονται με τα τρόφιμα και το περιβάλλον.
preservation of genetic resources

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων