Συμμετοχή του ΕΛΓΟ στο πρόγραμμα EXCEL4MED για ανάπτυξη κόμβων αριστείας και καινοτόμων οικοσυστημάτων στην Μεσόγειο

Excel4med

To Excel4Med, αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon στο οποίο συμμετέχει το SmartAgro Hub. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της μεσογειακής αριστείας σε οικοσυστήματα καινοτομίας, με επίκεντρο την παραγωγή θρεπτικών προϊόντων διατροφής και την αξιοποίηση συμπληρωματικών εταιρειών της βιομηχανίας τροφίμων. Αποτελεί ένα διασυνοριακό έργο μεταξύ Ελλάδας, Μάλτας και Γαλλίας που στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής για την ενδυνάμωση της προστιθέμενης αξίας της αλυσίδας τροφίμων στην Μεσόγειο. Το οικοσύστημα καινοτομίας EXCEL4MED θα διασυνδεθεί με εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα συνεργάζονται αυξάνοντας το επίπεδο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Στα πλαίσια του έργου θα παραχθούν καινοτόμα προϊόντα όπως φυσικός χυμός πορτοκαλιού με μειωμένα φυσικά σάκχαρα, καινοτόμα smoothies φρούτων καθώς και γαλακτοκομικά προϊόντα τύπου λευκού τυριού άλμης με ενσωμάτωση βιοδραστικών συστατικών από υπολείμματα παραγωγικής διαδικασίας προτοκαλοχυμού, αλλά και με έλαιο εκχυλισμένο από σπόρια ροδιού. Όλα τα προϊόντα θα αξιολογηθούν από καταναλωτές και θα αναπτυχθεί πρωτόκολλο παραγωγής τους με χρήση «πράσινων» καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει σημαντική συνεισφορά στο παρόν έργο με κύριο στόχο την εφαρμογή των νέων καινοτόμων «πράσινων» τεχνολογιών για την εκχύλιση βιοδραστικών συστατικών και την παραγωγή των νέων τροφίμων με υγιεινότερο προφίλ.

Website: https://cordis.europa.eu/project/id/101087147

Πληροφορίες: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός, email: gkatsaros@elgo.gr