Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον με Έρευνα Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τα 11 ερευνητικά Ινστιτούτα του υποστηρίζει την Ελληνική Γεωργία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλλαγές. Συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα στοχεύοντας στον μετριασμό και στην προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή, στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στη παραγωγή υγιεινών τροφίμων και στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών επιχειρήσεων ανοίγοντας δρόμο σε βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα της παραγωγής και του περιβάλλοντος.

περισσότερα
laboratory

Συνδυάζοντας Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών

Στόχος μας, η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής αλυσίδας.

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων

Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις που όλα αλλάζουν, προάγουμε την έρευνα που θα διευκολύνει τους μετασχηματισμούς και θα προωθήσει τη μετάβαση σε υγιή και βιώσιμα αγροικοσυστήματα.

Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας

Agricultural Economics Research InstituteΙνστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας Έρευνα για την αγροτική οικονομία, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών, για τις βιομηχανίες γεωργικών εισροών και τροφίμων & ποτών, τους φυσικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
fisheries research instituteΙνστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Αλιευτικής ΈρευναςΔιεπιστημονική έρευνα με επίκεντρο την αλιεία, το υδάτινο περιβάλλον (παράκτια, μεταβατικά και εσωτερικά ύδατα), την αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων και τις υδατοκαλλιέργειες.
Institute of Industrial and Forage CropsΙνστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πρωτοπορία στην έρευνα για βελτιωμένες ποικιλίες και σποροπαραγωγή στα κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια, τεχνική καλλιέργειας, εδαφολογία, φυτοπροστασία, τεχνολογία και ποιότητα βάμβακος.
Institute of Plant Breeding and Genetic ResourcesΙνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων Πρωτοποριακή και Θεμελιώδης έρευνα προς όφελος ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Forest Research InstituteΙνστιτούτο Δασικών Ερευνών
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και προσφορά στην κοινωνία. Εφαρμοσμένη έρευνα στην αειφορική διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων για την παραγωγή προϊόντων και οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Soil and Water Resources InstituteΙνστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Έδαφος και Νερό: Εκεί που τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον αρχίζουν
Institute of Olive Tree, Subtropical Crops and ViticultureΙνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Έρευνα με εξειδίκευση στις εμβληματικές Μεσογειακές καλλιέργειες .
animal husbandryΙνστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Έρευνα στα παραγωγικά συστήματα των αγροτικών ζώων και μελισσών για τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών ζωικών προϊόντων, τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
animal husbandryΙνστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Έρευνα στα παραγωγικά συστήματα των αγροτικών ζώων και μελισσών για τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών ζωικών προϊόντων, τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Veterinary Research InstituteΙνστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Έρευνα που στοχεύει στην αναπαραγωγή και γενετική βελτίωση, στην υγεία και ευζωία των ζώων και στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.
Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products TechnologyΙνστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστημάτων της μεσογειακής ζώνης.
Institute of Technology of Agricultural ProductsΙνστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων Στοχευμένη έρευνα για ασφαλή, ποιοτικά, καινοτόμα και βιώσιμα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα.

Ιστορίες από τα Ινστιτούτα

institutes_stories

Οι ερευνήτριες και ερευνητές των Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εργάζονται καθημερινά για την παραγωγή γνώσης, την προώθηση της καινοτομίας και την παροχή τεχνογνωσίας.

περισσότερα