Διοίκηση & Προσωπικό

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη.

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού εντάσσονται σε τρεις θεματικές Γενικές Διευθύνσεις: Αγροτικής Έρευνας, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και υποστηρίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόεδρος ΔΣ: Δρ Σ. Χαρουτουνιάν, καθηγητής ΓΠΑ 

Αντιπρόεδρος ΔΣ: κα Σ. Πετρή

Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Π. Χατζηνικολάου

Στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγονται 11 ερευνητικά Ινστιτούτα. Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας είναι η Δρ Α. Τσαγκαράκου, Διευθύντρια Ερευνών.

administration_personnel

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων